Peter Hahn

You can reach us by e-mail at

service@peterhahn.nl

or by telephone on

0900 - 7383742
 
Layerheadline

PETER HAHN is lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat PETER HAHN verplicht is om zich aan de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel te houden. PETER HAHN hanteert daarnaast een aantal aanvullende voorwaarden en services:1. De afhandeling van uw bestelling

Direct na de ontvangst van uw bestellling wordt deze in behandeling genomen. Mocht de aflevering vertraging oplopen of een artikel onverhoopt niet leverbaar zijn, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

2. De levering

Uw bestelling wordt, mits voorradig en u al eerder bij ons heeft besteld, binnen 5 werkdagen bij u bezorgd. De bezorging wordt uitgevoerd door PostNL, tenzij u kiest voor bezorging via een KIALA-punt.PostNL
De bezorger van PostNL bezorgt uw bestelling op het door u opgegeven adres. Is er op het opgegeven adres niemand thuis, dan probeert de bezorger het bij één van de buren. Als deze ook niet thuis zijn, dan stopt de bezorger een kaartje in de brievenbus met daarop de informatie waar en vanaf wanneer de bestelling kan worden afgehaald.KIALA

Bent u vaak van huis? Dan is levering bij een KIALA-punt wellicht de ideale oplossing. Een KIALA-punt is een tankstation of winkel bij u in de buurt waar u uw pakket kunt afhalen. Op www.kiala.nl kunt u eenvoudig het voor u dichtsbijzijnde punt achterhalen. Uiteraard kunt u ook onze klantenservice om advies vragen. Ongeveer 14 dagen na uw bestelling krijgt u telefonisch of per e-mail bericht dat uw pakket afgehaald kan worden. Let op: Om u in te kunnen lichten, is het noodzakelijk dat u bij uw bestelling uw telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft.

Tegemoetkoming verzendkosten
Voor verpakking en verzending berekenen we u € 4,95. Bij een bestelling die in gedeelten wordt verzonden, wordt de tegemoetkoming in de verzendkosten slechts éénmaal berekend. Het maakt geen verschil of u voor PostNL of voor levering via een KIALA-punt kiest.

3. Zichttermijn en retourneren

Bij PETER HAHN bestelt u altijd vrijblijvend. Elk artikel van PETER HAHN ontvangt u 14 dagen kosteloos en zonder verplichtingen op zicht. Binnen deze 14 dagen garandeert PETER HAHN u een onbeperkt recht van retourneren, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Wat u niet wilt behouden, kunt u zonder meer retourneren, natuurlijk wel in onberispelijke, ongebruikte staat, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, met de afleverbon erbij. Het passen van de artikelen is uiteraard wel toegestaan. Eventuele zegels moeten nog intact zijn en merklabels mogen niet verwijderd zijn. Als u de originele verpakking niet meer heeft, kunt u de artikelen ook in een andere doos terugsturen. Retouren kunt u kosteloos sturen naar:


PETER HAHN
Antwoordnummer 5500
3980 WD Bunnik

Als u uw volledige bestelling retourneert, vervalt uw bijdrage in de verzendkosten.
Als u een bedrag aanbetaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetaald worden.

4. Het betalen van uw bestelling

 • Betaling van het totaalbedrag in één keer per acceptgiro binnen 14 dagen
 • In uw pakket ontvangt u een rekeningoverzicht en een acceptgiro waarmee u het verschuldigde bedrag kunt betalen.
 • Gespreide betaling in 3 termijnen
 • Bestellingen met een waarde van € 250,– of meer kunnen in 3 maandelijkse termijnen betaald worden. Vervaldatum 1e termijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De vervaldatum van de volgende termijnen is steeds één maand later.  Voor gespreide betaling worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het te betalen maandelijkse bedrag is telkens 1/3 van het totale verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten). Kruist u op uw bestelformulier a.u.b. aan dat u in termijnen wilt betalen. Op onze bestelkaarten en bij online-bestellingen dient u hiervoor een vakje aan te vinken, bij telefonische bestelling kunt u het doorgeven aan de medewerk(st)er die uw bestelling opneemt. 

5. Klachten

Heeft u een klacht, neemt u dan bij voorkeur schriftelijk contact met onze klantenservice op. Dit kan via het schrijven van een brief naar:


PETER HAHN
Klantenservice
Postbus 125
3980 CC Bunnik

U kunt ook een e-mail sturen naar service@peterhahn.nl . Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via 0900 - 738 37 42 (€ 0,10 per minuut). U krijgt binnen 14 dagen bericht over de behandeling van uw klacht. Wij werken graag samen met u aan een oplossing.

6. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen die u ontvangt blijven, tot wij uw betaling hebben ontvangen, eigendom van PETER HAHN.

7. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is PETER HAHN NEDERLAND, Postbus 125, 3980 CC Bunnik.

De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen per post van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Heeft u een abonnement genomen op onze e-mail-nieuwsbrief dan krijgt u deze ook toegestuurd tot wederopzegging van uw kant (opzeggen doet u eenvoudig middels de ‘opzeg-link’ die onderaan elke nieuwsbrief vermeld staat). Wij verstrekken uw e-mail adres overigens nooit aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer per post van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder nummer 1039011.

8. De informatie en prijzen

in onze catalogi en op onze website zijn met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen zijn in euro en inclusief de wettelijk geldende BTW. Voor de gevolgen van kennelijke fouten kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Printbare en downloadbare versie als PDF

Service

PETER HAHN is u graag van dienst. Onze medewerkers zijn er niet alleen voor het opnemen van een bestelling, u kunt ook bij hen terecht voor maatadvies, uw factuur of modeadvies. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 21.30 en op zaterdag van 10.00 tot 16.00.

U bereikt onze klantenservice telefonisch via 0900 - 738 37 42 (€ 0,10 per minuut)

Dit nummer is 24-uur per dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar.

Uiteraard kunt u uw vraag ook per email sturen: service@peterhahn.nl

Veranderingen aan de bestelde kleding
Heeft u een artikel besteld dat u wilt behouden, maar waaraan iets vermaakt moet worden (zoom uitleggen, mouwen inkorten, etc) ? Dit kan PETER HAHN voor u uitvoeren. U betaalt eerst het betreffende artikel en stuurt het dan terug om het te laten vermaken. Belangrijk is dat u duidelijk op papier schrijft wat er moet gebeuren en indien van toepassing, het artikel vast op de juiste lengte afspeldt. Wij berekenen alleen de gemaakte kosten door. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze klantenservice.

Speciaal onderhoud voor lamawol en leer
Om langer plezier te hebben van lamawollen en lederen kleding kunt u deze voor een aantrekkelijke prijs door PETER HAHN speciaal laten reinigen. U kunt uw pakket direct opsturen aan PETER HAHN. Voor meer informatie en de precieze kosten, kunt u contact op nemen met onze klantenservice.


Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Peter Hahn Nederland B.V.
handelend onder de naam/namen: Peter Hahn

Vestigings- & bezoekadres (geen verkoop van artikelen):
Regulierenring 29
3981 LA Bunnik

Telefoonnummer: 0900-7383742 (10 cent per minuut)
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 21:30 uur, zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
E-mailadres: service@peterhahn.nl

KvK-nummer: 060.454.04
BTW-identificatienummer: NL 0053.20.720.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.die snel kunnen bederven of verouderen;
e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f.voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 Betaling

1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8.Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 Branchegarantie

1.De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van EUR 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan EUR 10.000,- per bindend advies, wordt EUR 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2.Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan EUR 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van EUR 10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1.De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.


Printbare en downloadbare versie als PDF
Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen als u op onze website informatie over uzelf vermeldt, bijvoorbeeld bij het rechtstreeks bestellen van een catalogus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke voorschriften m.b.t. bescherming van gegevens.

Bij het bezoeken van de website van PETER HAHN wordt algemene informatie automatisch opgeslagen voor analyses. PETER HAHN gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens maar uitsluitend voor statistische verwerking. Dit soort gegevens wordt bij elk bezoek aan websites vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is PETER HAHN BV, Postbus 125, 3980 CC Bunnik. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen per post van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Heeft u een abonnement genomen op onze e-mail-nieuwsbrief dan krijgt u deze ook toegestuurd tot wederopzegging van uw kant (opzeggen doet u eenvoudig middels de opzeg-link die onderaan elke nieuwsbrief vermeld staat). Wij verstrekken uw e-mail adres overigens nooit aan derden zonder uw toestemming. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer per post van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage onder nummer 1039011.

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle gegevens die door ons beheerd worden te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen verlies, vernietiging, of tegen personen die zich onrechtmatig toegang willen verschaffen tot deze gegevens.

Om extra veiligheid te garanderen worden uw gegevens doorgestuurd volgens het SSL-systeem (Secure Socket Layer). Zo wordt alle informatie bij de overdracht van uw gegevens automatisch zó gecodeerd dat onbevoegden geen inzage hebben.


Dit is de website van PETER HAHN B.V.
Ons bedrijfsadres is Regulierenring 29, 3981 LA Bunnik
Ons postadres is Postbus 125, 3980 CC Bunnik
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 060.454.04.
Ons B.T.W.-nummer is NL 0053.20.720.B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet en verstrekken geen gegevens aan derden die bij uw bezoek aan onze website door ons worden bewaard.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: service@peterhahn.nl
– Per telefoon: 0900 - 738 37 42 (€0,10 per minuut)
– Per fax: 0900 - 742 46 32
– Per brief: Postbus 125, 3980 CC Bunnik


Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
– kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
– kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u bij ons geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Cookies

Wij willen graag dat u op onze website op een plezierige manier kunt vinden wat u zoekt. Daarom heeft de website een overzichtelijke structuur en geven wij u tips over actuele producten en aanbiedingen die u persoonlijk zouden kunnen interesseren. Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken wij op onze website onder meer gebruik van zogenaamde 'cookies'.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies': tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

PETER HAHN
Postbus 125
3980 CC Bunnik

Regulierenring 29
3981 LA Bunnik

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage onder nummer 10 39011. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 060.454.04. BTW-Nummer NL 0053.20.720.B01.

Bestuurders: Dr.Daniel Gutting, Lars Schöneweiß, Maximiliane Ways

Telefoon 0900 - 738 37 42
(€ 0,10 per minuut)
Fax 0900 - 742 46 32
E-Mail: service@peterhahn.nl